Seminar„Uzgoj biljaka u okućnicama“

Održana polovina od projektom predviđenih radionica za seminar „ Uzgoj povrća u okućnicama“