Okrugli sto za eksperte

Okrugli sto sa naslovom: „Inovacije bez granica u poljoprivredi“

Okrugli sto sa naslovom: „Inovacije bez granica u poljoprivredi“