A Szántóföldi Növénytermesztési és Konyhakertészeti Intézet

A Szántóföldi Növénytermesztési és Konyhakertészeti Intézet 1938-ban a Jugoszláv Királyság Mezőgazdasági Minisztériumának határozatával létesült. Akkor Újvidéken Mezőgazdasági Ellenőrző Állomás alakult és ebből nőtte ki magát a mai Intézet. Sikeres munkájával és a mezőgazdasági gyakorlatban alkalmazott csúcseredményeivel az Intézet jelentős név a világ tudományos életében.

Az Intézet alapvető tevékenységét képező alap- és alkalmazott kutatások a növény, konyhakertészti és nagy számú takarmány-, ipari, gyógy- és fűszernövényfajta és hibrid létrehozása. A nemesítés során a hangsúlyt a magas hozamra, a csúcsminőségre, valamint a biotikus és az abiotikus stresszel szembeni ellenállóképességre helyezi. Nem mellőzi a külön rendeltetésű fajtákat és hibrideket sem. A nemesítés mellett az Intézet saját fajták és hibriek nevelési technológiáját is fejleszti. Az eredményeket azonnal többféle módon alkalmazzák a gyakorlatban is: mag, a talajmegmunkálási technológiák, egyes fajták és hibridek nevelési technológiája vagy egyes fajták és hibridek védelme révén. 

Az Intézetben eddig több mint 1200 fajtát és hibridet hoztak létre, közülük több mint ezret külföldön jegyeztek be és termesztenek. A nyitott világpiaci versengésben az intézeti fajták és hibridek Argentínától az európai uniós országokon, Ukrajnán és Oroszországon át egészen Kínáig és Indiáig több mint harminc államban vannak jelen.

A Szántóföldi Növénytermesztés és Konyhakertészeti Intézetben több mint 100 kutatóból álló erős tudós csapat dolgozik, közülük kilencvenhárman tudományok doktora címmel rendelkeznek. Munkájukat háromszáz felsőfokú végzettségű és különböző profilú dolgozó segíti, ami az Intézet nyújtotta vetőmag, technológia, oktatás és szolgáltatások minőségi biztosítéka.

A fejlődés felfelé ívelő vonalát az Intézet ma sikeresen folytatja a nemzetközi ISO 9001 szabvány szerinti minőségirányítási és az ISO 14001 környezetirányítási rendszer fenntartásával.

Az Intézet a Szerb Köztársaság Tudományos és Technológiai Minisztériumának hatáskörébe tartozó intézmény. Ilyenként számos állami támogatású tudományos projektet valósít meg, egyidejűleg pedig nemzetközi projektek révén részt vesz a nemzetközi tudományos együttműködésben. Elmondható, hogy az Intézet a mezőgazdasági kutatások területén vezető szerepet tölt be az országban és szélesebb körben, a régióban, különös tekintettel a növénynemesítésre.

A tudományos tevékenységén túl az Intézet üzleti fejlesztést is folytat. Néhány évvel ezelőtt az Intézet új árumárkával, az „NS seme“ jelent meg a piacon, amely mára a minőség és a jó hozamok felismerhető jelévé és szinonímájává vált. Mivel Szerbia területéről származó ismert márka nehezen található, az „NS seme“ mindenképpen Szerbia egyik legjobb exportterméke. Az NS fajta és hibrid termesztése iránti érdeklődés folyton nő, különösen a kelet-európai országokban.

A Tartományi Mezőgazdasági, Víz- és Erdőgazdálkodási Titkárság

A Szántóföldi Növénytermesztési és Konyhakertészeti Intézet

A Vajdaság Autonóm Tartomány Európai Ügyek

Csongrád Megyei Önkormányzat