A projektről

Az Interreg IPA Magyarország-Szerbia 2014-2020. évi határon átnyúló együttműködési program keretében társfinanszírozott AGRINNO projekt a mezőgazdaságban innovációs megközelítésre törekszik a határon átnyúló területeken a háztáji termőföldeknek a növénytermesztésben új technológiák bevezetése révén történő kihasználása céljából.

A projekt megpróbál választ adni egy komplex problémára a társadalom-gazdaság-ökologia viszonylatában, amelyre az Európai Unió vidékfejlesztésen alapuló megoldását kínálja fel. A rendelkezésre álló erőforrásokkal és a fennálló körülményekkel összhangban alacsony szintű beruházási modellt kell meghatározni, amely a munkanélküli lakosság számára esélyt nyújtana az önfoglalkoztatásra. Azon tény folytán, hogy a vidéki lakosság jó minőségű háztáji földeket birtokol, lehetőség nyílik új mezőgazdasági gazdálkodási modell bevezetésére, melynek célja a termelékenység növelése és az önfoglalkoztatás elérése. A lehetséges megoldás a föld és a munkerő leggazdaságosabb kihasználása a saját szükségletekre és a többlet piaci értékesítésre történő termelésben, hozzájárulva a termékminőség javításához és a háztartás bevételének növeléséhez.

Ezért a projekt teljesítése folyamán minden egyes vajdasági körzeten belül, három mezőgazdasági iskolában inkubátorokat hoznak létre, amelyek az események megszervezésének, a tagok egybegyűjtésének és tapasztalatcseréjének központjai lesznek. A projekt idején a kísérleti parcellákon műhelymunkát, kerekasztal-beszélgetést, két nagy szemináriumot és nemzetközi konferenciát szerveznek. Az első szemináriumot „Háztáji növénytermesztés” címmel Versecen, Rumán és Futakon tartják meg, amelyen a hallgatók az elméleti ismereteken kívül minőségi vetőmagot is kapnak, hogy elvessék a kertjükben. A befejezés után Szegeden kerül sor szemináriumra azzal a céllal, hogy a termelőknek bemutassák a késztemék létrehozásának és piaci elhelyezésének lehetőségét.

A határ menti területek mezőgazdasági termelőivel a kísérleti parcellákra szervezett látogatás célja az önfoglalkoztatásra motiválás, hogy potenciális munkáltatókká váljanak, mivel a projekt folyamán szerzett jártasság önállóságot biztosít számukra, ami elősegíti életszínvonaluk javulását.

Az AGRINNO projekt hosszú távú célja az eredmények gyakorlati terjesztése és bemutatása, az emberek piacokkal, üzletekkel és vásárlóközpontokkal való kapcsolatépítésben a régiós együttműködés kialakítása, a szállítási költségek csökkentése és versenyképes árak elérése céljából.

 szomszédok 

 a közös

jövőért

A projekt összköltségvetése: 325 536,75 EUR, ebből 85%-ot az Európai Unió társfinanszíroz a 2018. április 1-je és 2019. november 30-a közötti időszakban.