Megtartották a kerekasztal-megbeszélést a 86. Újvidéki Nemzetközi Mezőgazdasági Vásáron

A 86. Nemzetközi Mezőgazdasági Vásáron kerekasztal-megbeszélést tartottak „Innováció a mezőgazdaságban – út a fenntartható fejlődés felé“ címmel. A kerekasztal megbeszélést az „Innováció a mezőgazdaságban a növekedés és a foglalkoztatás biztosítása érdekében a határon átnyúló régióban“- AGRINNO keretében tartották. A kerekasztal-megbeszélésén a jelenlevőkhöz szólt dr. Vuk Radojević tartományi mezőgazdasági, víz- és erdőgazdálkodási titkár, dr. Svetlana Belešević Tubić, a Szántóföldi Növénytermesztési és Konyhakertészeti Intézet igazgatónője, Vidosava Enderić, Vajdaság AT Európai Ügyek Alapjának igazgatónője, a Tartományi Mezőgazdasági, Víz- és Erdőgazdálkodási Titkárság képviseletében Predrag Rajić projektmenedzser, dr. Janko Červenski, a Szántóföldi Növénytermesztési és Konyhakertészeti Intézetből és dr. Anđelko Mišković, a GROW RASAD-ból. Dr. Vuk Radojević, az utolsó helyig megtelt teremben jelenlevőket köszöntve, kiemelte, hogy az AGRINNO projekt Titkárságának minden foglalkoztatottja számára kihívást jelentett: „A kihívást még 2016-ban egyik elsődleges célunkká változtattuk, hogy minél tevékenyebben bekapcsolódhassunk a határon átívelő együttműködési programok keretében folyó munkába, hogy ily módon is eszközöket hívhassunk le az Európai Uniótól” – mondta a titkár. A jelenlevőknek összegezte az AGRINNO projekten teljesített tevékenységeket, és bejelentette a projekt befejezéséig hátralevőket, ilyenek a Magyarországon tartandó szemináriumok, valamint három mezőgazdasági középiskolában: Futakon, Rumán és Versecen korszerű melegágyak felállítása. A projektbefejezést előreláthatólag 2019 novemberére tervezik. Dr. Svetlana Belešević Tubić, a Szántóföldi Növénytermesztési és Konyhakertészeti Intézet igazgatónője ez alkalomból kiemelte, “hogy Szerbia fenntartható gazdasága működőképes lehessen, a gazdaságnak a tudáson és innovációs újításon kell alapulnia”. Azon túl, hogy a felhasználók számára fajtákat és hibrideket fejleszt, az Intézet feladata a technológiai képzés és a tudásátvitel. Az Intézet szeretné megmutatni, hogy a termelésben kell maradni, főképpen a zöldségfélék termesztésében, mely az AGRINNO projekt legnagyobb hozadéka, illetve lehetőség a fiatalok falun maradásához, hogy a termelésből megélhessenek. Vidosava Enderić, Vajdaság AT Európai Ügyek Alapjának igazgatónője kiemelt, hogy ennek a projektnek a célja a tudásszerzés, de a fenntarthatósága is. A falusi lakosság képzésével, korszerű termelés alkalmazásával elérhető, hogy a háztáji termelést növeljék, és ezzel együtt elősegítsék az életszínvonal emelkedését. A jelenlevőknek hangsúlyozta az Alap egyik szerepét, mégpedig azon törekvést, hogy az európai uniós programok révén elérhető minél több vissza nem térítendő eszközt hívjanak le. Jó példaként említette az adatot, hogy az Alap jelenleg 14 uniós projektet implementál. A nagy érdeklődésre számot tartó kerekasztalon jelen voltak a magyarországi partnerek Csongrád megyéből, valamint a mezőgazdasági iskolák és az AGRINNO révén létesített inkubátorok képviselői is, továbbá számos vendég.