Fond „Evropski poslovi“ Autonomne pokrajine Vojvodine

Pokrajinskom skupštinskom odlukom o osnivanju Fonda „Evropski poslovi” Autonomne pokrajine Vojvodine (”Sl. list AP Vojvodine”, br. 13/2009 i 2/2010) osnovan je Fond „Evropski poslovi” Autonomne pokrajine Vojvodine i označen kao pravni sledbenik Kancelarije za evropske poslove Izvršnog veća AP Vojvodine. Delatnost fonda obuhvata praćenje, proučavanje i implementaciju evropskih integracionih procesa, izgradnju i jačanje institucionalnih kapaciteta Autonomne Pokrajine Vojvodine, u cilju bržeg uključivanja Republike Srbije u glavne evropske političke i ekonomske tokove, i ostvarivanje privredne, naučne, obrazovne, i kulturne saradnje sa evropskim gradovima i regijama i njihovim institucijama.

Osnovne delatnosti Fonda su stručni poslovi koji se odnose na:

 • Koordinaciju aktivnosti pokrajinskih institucija u procesima evropskih integracija;
 • Aktivnosti vezane za korišćenje evropskih strukturnih i razvojnih fondova, kao i programa tehničke pomoći EU;
 • Koordinaciju sa aktivnostima Kancelarije za pridruživanje Evropskoj uniji Vlade Republike Srbije;
 • Saradnju sa organima lokalnih samouprava i drugim organizacijama, telima i ustanovama koje se bave pitanjima evropskih integracija;
 • Saradnju sa međunarodnim i evropskim organima i institucijama;
 • Edukaciju u oblasti evropske integracije;
 • Saradnju sa naučnim institucijama i fakultetima u oblastima koje su predmet delatnosti Fonda;
 • Promociju zajedničkih evropskih vrednosti i ideja u sredstvima javnog informisanja, kao i kroz održavanje seminara, okruglih stolova, tribina i predavanja.

Strateški prioriteti Fonda u narednom periodu su:

 • Kreiranje zajedničkih projekata sa regionalnim i drugim evropskim partnerima, po pitanju korišćenja pretpristupnih fondova EU;
 • Saradnja sa ključnim evropskim i međunarodnim institucijama;
 • Promovisanje evropskih vrednosti

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo

Institut za ratarstvo i povrtarstvo

Fond „Evropski poslovi“ Autonomne pokrajine Vojvodine

Csongrád Megyei Önkormányzat