Aktivnosti

Nabavka i postavljanje četiri plastenika

Obuka poljoprivrednim školama kako koristiti inovativne plastenike

Osnivanje i opremanje tri inkubatora

Potpisivanje memoranduma o saradnji između osnovanih inkubatora

Objavljivanje javnog poziva za članstvo u inkubatorima i izbor članova

Radionica u Mađarskoj – primer dobre prakse za učesnike iz Srbije

Radionica na eksperimentalnim poljima

Seminar „Uzgoj biljaka u okućnicama“

Okrugli sto za eksperte

Seminar „Proizvodnja hrane i plasiranje na tržište“

Konferencija „Inovativni pristup u poljoprivredi“

Štand na Poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu