Obuka u Mađarskoj iz oblasti prerade proizvoda i plasmana robe na tržište

Nakon seminara pod nazivom Uzgoj povrća u okućnicama koji su održani u Vršcu, Rumi i Futogu, u okviru projekta AGRINNO održavaju se obuke u trajanju od 10 susreta u Morahalomu, pri čemu svaki susret traje tri dana u formi seminara iz oblasti Prerada proizvoda, plasman robe na tržište. Svrha seminara koji se organizuje za srpske proizvođače je da im se pokažu mogućnosti stvaranja i plasiranja gotovih proizvoda na tržište. Tokom trodnevnih seminara, 2 dana teoretske obuke pratiće 1 dan praktične obuke, kada će ciljna grupa projekta prilikom poseta oglednim farmama, pogonima za preradu i zadrugama, imati priliku da vidi proces kvalitetne proizvodnje, način prerade i uslove plasiranja na tržište.

Materijal za obuku objavljuje se i u štampanoj formi koja obuhvata sledećih 10 tema:

  • Poljoprivreda kao način izdržavanja
  • Personalizovana SWOT analiza sa posebnim osvrtom na logistiku i tržišta
  • Kratkoročne i dugoročne strategije i poslovno planiranje
  • Kako proizvoditi i prodavati?
  • Procesi prerade
  • Značaj kvaliteta
  • Stručne kvalifikacije, izložbe, samostalno obrazovanje
  • Kreiranje brenda
  • Izgradnja dugoročne komunikacije i poslovnih odnosa
  • Primeri dobre prakse

Vojvođanski poljoprivrednici će na oglednim farmama steći motivaciju za samozapošljavanje, a mogu postati i potencijalni poslodavci, jer će na projektu koji prenosi veštine steći samostalnost i poboljšaće životni standard. Dugoročni cilj je širenje i implementacija rezultata u praksi i povezivanje pomenute ciljne grupe sa tržištem, prodavnicama i tržnim centrima, uspostavljanje međuregionalne saradnje, smanjenje troškova transporta i postizanje konkurentnih cena.