Projektni partneri iz Srbije prisustvovali radionici u Morahalomu

U okviru projekta „Inovacija poljoprivede za obezbeđivanje rasta i zapošljavanja u prekograničnom regionu“ AGRINNO, u Morahalomu se održavaju radionice pod nazivom „Prerada proizvoda, plasman robe na tržište“. Ove radionice su namenjene za predstavnike inkubatora iz srednjih poljoprivrednih škola iz Futoga, Rume i Vršca. Predavanja su interaktivna i predstavnici inkubatora imaju priliku da i kroz vežbe primene stečeno znanje na radionicama, kao i da posete ogledne farme, pogone za preradu i zadruge, kako bi videli proces kvalitetne proizvodnje, način prerade i uslove plasiranja robe na tržište.

Teme koje su bile na radionicama su „Poljoprivreda kao način izdržavanja“, „Personalizovana SWOT analiza sa posebnim osvrtom na logistiku i tržišta“, „Kratkoročne i dugoročne strategije i poslovno planiranje“, „Kako proizvoditi i prodavati?“. Peta radionica je održana u periodu od 08. jula do 10. jula 2019. godine, pod nazivom „Procesi prerade“. Predstavnice Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine bile su sa ciljem da obezbede materijal za promociju projekta i njegovog web sajta. Takođe, na radionici su prisustvovali i projektni partneri sa Instituta za ratarstvo i povrtarstvo. Predviđeno je da se preostalih 5 radionica održi još u julu, avgustu i septembru mesecu.