Održan četvrti sastanak članova projektnog tima projekta “AGRINNO”

 

U prostorijama Fonda ,,Evropski poslovi“ AP Vojvodine, održan je četvrti sastanak projektnog tima projekta „Inovacija poljoprivrede za obezbeđivanje rasta i zapošljavanje u prekograničnom regionu – AGRINNO“, koji je sufinansira Evropska unija u okviru IPA Interreg programa prekogranične saradnje Mađarska-Srbija.

Sastanku su prisustvovali predstavnici Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, kao i predstavnice Neprofitnog preduzeća Županije Čongrad, te domaćini iz Fonda ,,Evropski poslovi“ APV.

Cilj sastanka bila je organizacija predstojećih aktivnosti, među kojima su i učešće na Međunarodnom poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu (gde će projekat „Agrino“ imati svoj štand za sve vreme trajanja sajma), okrugli sto, kao i organizacija deset dvodnevnih seminara u Segedinu pod nazivom „Prerada hrane i plasiranje na tržište“. Svi termini seminara su dogovoreni i sledi organizovanje detalja.