Održana polovina od projektom predviđenih radionica za seminar „ Uzgoj povrća u okućnicama“

Stručna predavanja o inovativnom pristupu u proizvodnji povrća sa zanimljivim i aktuelnim temama održavaju se u okviru projekta AGRINNO jednom mesečno u tri poljoprivredne škole u Rumi, Futogu i Vršcu u organizaciji stručnjaka i članova projektnog tima iz Instituta za ratarstvo i povrtarstvo iz Novog Sada.

Planirano je da stručna predavanja traju u periodu od novembra 2018. do aprila 2019. što bi obuhvatilo 6 radionica u svakoj od navedenih škola, odnosno ukupno 18 radionica.

Do sada je realizovano 9 radionica sa različitim temama iz savremene proizvodnje povrća. Razgovarali smo o značaju kvaliteta zemljišta za proizvodnju povrća, ulozi plodoreda u povrtarskoj proizvodnji, tipovima zaštićenog prostora u proizvodnji povrća, preventivnim merama u proizvodnji povrća, navodnjavanju povrća, kompostiranju- prirodnom načinu recikliranja baštenskog biootpada, tehnologiji proizvodnje paprike, kao i ekonomski značajnim bolestima paprike i paradajza.

Sve radionice su bile veoma posećene te je na svakoj bilo između 40-60 učesnika.

S početkom proleća očekuje se postavljanje plastenika u poljoprivrednim školama, koji se finansiraju iz projekta, a time i praktična primena tema obuhvaćenim seminarom