Potpisivanje memoranduma o saradnji između osnovanih inkubatora

Verujući da saradnja lokalne samouprave, lokalnih institucija i nevladinih organizacija može dovesti do sinergije njihovih potencijala i rezultirati kvalitetnim projektima i aktivnostima od koristi za sve aktivne i potencijalne poljoprivrednike I polazeći od pozitivnog iskustva tokom realizacije INTERREG IPA programa prekogranične saradnje Mađarska-Srbija, projekat AGRINNO, potpisan je memorandum o međusobnoj saradnji 21.januara 2019. godine u Novom Sadu. Jedan od ciljeva je podizanje svesti građana o značaju udruživanja i edukacije radi još efikasnijih i delotvornijih rezultata u oblasti poljoprivrede.