Okrugli sto sa naslovom: „Inovacije bez granica u poljoprivredi“

Okrugli sto sa naslovom: „Inovacije bez granica u poljoprivredi“ u okviru projekta AGRINNO održan je 22.novembra 2018. godine u Morahalom. Glavni cilj ovog događaja bio je razmatranje značaja samozapošljavanja ljudi koji žive u ruralnim područjima i resurse koje imaju u njihovom dvorištu, kvalitetnu zemlju u okućnicama. Tokom okruglog stola predstavnik srpskih partnera predstavio je program seminara koji počinje krajem novembra, dok su mađarske zainteresovane strane predstavile fabriku sušara za povrće i papriku, koja se smatra inovativnom investicijom u Morahalomu.