Predstavljanje plastenika i održana radionica u okviru projekta “AGRINNO”

Na oglednom polju Naučnog instituta za ratarstvo i povrtarstvo na Rimskim šančevima, održana je radionica „Uzgoj povrća u inovativnom plasteniku“ i predstavljen savremeni plastenik nabavljen u okviru realizacije projekta Agrino, koji je sufinansiran iz Interreg IPA programa prekogranične saradnje Mađarska- Srbija.

Direktorka Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine Vidosava Enderić je istakla da je Zajednička poljoprivredna politika jedno od ključnih načela Evropske unije, a zadatak Fonda „Evropski poslovi“ APV je podrška vojvođanskih institucija u procesu evropskih integracija i priprema za punopravno članstvo, što dokazuje i projekat Agrino- Inovacija poljoprivede za obezbeđivanje rasta i zapošljavanja u prekograničnom regionu. Evropska unija je danas globalni lider u trgovini prehrambenim poljoprivrednim proizvodima. Vojvodina sa druge strane ima izuzetan potencijal za proizvodnju poljoprivrednih prehrambenih proizvoda. Nabavka i postavljanje plastenika nikako nije cilj ovog projekta sam po sebi. Naprotiv, to je sredstvo za ostvarivanje mnogo većeg cilja, a to je sticanje znanja, jer su pored svih prirodnih potencijala u Vojvodini ljudi ipak najveći potencijal i najvažniji resurs- rekla je direktorka Enderić.

Pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Vuk Radojević je naglasio da je ovo prvi projekat sufinansiran iz fondova Evropske unije u kojem je resorni sekretarijat vodeći partner, sa ciljem da se unapredi inovativni pristup i preduzetnički duh kod mladih u oblasti agrobiznisa. U saradnji sa Naučnim institutom za ratarstvo i povrtarstvo, Sekretarijat za poljoprivredu će započeti seriju edukativnih seminara posvećenih proizvodnji u plastenicima, kako bi ovaj vid moderne proizvodnje našao brzu primenu kod proizvođača.

Partneri na ovom projektu su Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Fond „Evropski poslovi” AP Vojvodine i s mađarske strane Neprofitno d.o.o. za razvoj Županije Čongrad.