Fóliasátor bemutató és műhelymunka az Agrinno projekt keretében

A Szántóföldi Növénytermesztési és Konyhakertészeti Intézet Római sáncokon (Rimskim šančevi) elterülő mintagazdaságában megtartották a Zöldségnövény termesztése innovatív fóliasátorban című műhelymunkát, és bemutatták az Agrinno projekt teljesítése keretében beszerzett korszerű fóliasátrat, melyet az Interreg IPA Magyarország-Szerbia határon átívelő együttműködési program keretében társfinanszíroznak.

Vidosava Enderić, Vajdaság AT Európai Ügyek Alapjának igazgatónője kiemelte, hogy az Európai Unió egyik kulcsfontosságú elve a közös mezőgazdaságpolitika, Vajdaság AT Európai Ügyek Alapjának feladata pedig, hogy támogassa a vajdasági intézményeket az európai integrációs folyamatban és felkészülés a teljes jogú tagságra, melynek bizonyítéka az Agrinno projekt – Mezőgazdasági innováció a határon átnyúló régióban a növekedés és a foglalkoztatás biztosítása céljából. Az Európai Unió ma az élelmiszeripari mezőgazdasági termékek kereskedelmében globális vezető szerepét tölti be. Vajdaság kivételes potenciálokkal rendelkezik a mezőgazdasági élelmieszeripari termékek termesztésében. A fóliasátrak beszerzése és felállítása semmiképpen sem e projekt célja önmagában véve. Sokkal nagyobb horderejű cél elérésének eszköze, mégpedig a tudásszerzésé, mert Vajdaságban az összes természet adta lehetőség mellett az emberek a legnagyobb potenciál és a legfontosabb erőforrás – mondta Enderić asszony.

Vuk Radojević tartományi mezőgazdasági, víz- és erdőgazdálkodási titkár elmondta, hogy ez az első európai alapokból társfinanszírozott projekt, amelynek főkedvezményezettje a reszorttitkárság, célja pedig az agrárbiznisz területén a fiatalok körében az innovatív szemlélet és a vállalkozói szellem fellendítése. A Mezőgazdasági Titkárság a Szántóföldi Növénytermesztési és Konyhakertészeti Intézettel együttműködve a fóliasátras növénytermesztésnek szentelt szemináriumi képzéssorozatot kezd, hogy a korszerű termelés említett formája gyorsan alkalmazható lehessen a termelők körében

A projektpartnerek a Tartományi Mezőgazdasági, Víz- és Erdőgazdálkodási Titkárság, a Szántóföldi Növénytermesztési és Konyhakertészeti Intézet, Vajdaság AT Európai Ügyek Alapja, magyar részről pedig a Csongrád Megye Fejlesztéséért Nonprofit Kft.